Všeobecné informácie

Slnečnú energiu je možné využiť pre ohrev kvapaliny, alebo výrobu el. energie.

Energia slnka dopadajúca na vodorovnú plochu je 900 – 1200 kWh/m2 ročne. Zmysluplne využiť dokážeme v teplovodných systémoch 50-80% tejto energie. V najbežnejšom systéme s plochou kolektorov 6m2 je teoretický ročný energetický zisk 3300 kWh. Vyjadrené v peniazoch to činí 150 € až 430 €.

Celkový vypočítaný využiteľný potenciál slnečnej energie na Slovensku je 5200 GWh/rok, z toho sa reálne využíva len 0,1%.