Životnosť a návratnosť

Životnosť
Renomovaní svetoví výrobcovia udávajú životnosť trubicových vákuových kolektorov 10 – 15 rokov, plochých atmosférických kolektorov 20 – 25 rokov a plochých vákuovaných a plynových kolektorov 25 – 30 rokov. S pribúdajúcim vekom sa účinnosť zariadenia mierne znižuje, čo je zapríčinené zmenou optických vlastností absorbéra v kolektore. Teplonosnú kvapalinu v kolektorovom systéme je po uplynutí doby životnosti nutné vymeniť (5 – 7 rokov podľa typu).

Ekonomická návratnosť
Najväčším prínosom využitia slnečnej energie je zníženie zaťaženia životného prostredia. Takto získané teplo je najčistejšia forma energie, preto je jej využívanie predovšetkým zodpovedným rozhodnutím.
V klimatických podmienkach Slovenska je možné správne navrhnutým a dobre fungujúcim systémom pokryť 60 – 80% energie na prípravu TÚV a 20 – 40% tepla na kúrenie.
Aj keď mnohých potenciálnych využívateľov slnečnej energie odrádzajú vyššie vstupné investičné náklady, dlhodobé skúsenosti zo zahraničia dokazujú výrazne stúpajúci trend počtu aplikácií, predovšetkým v spojení s nízkoteplotnými systémami vykurovania.
Na Slovensku v súčasnosti nie je možné získať nenávratnú finančnú podporu pre inštaláciu solárneho zariadenia pre domácnosti.

Vstupná investícia a cena energie na ohrev TÚV pre 4 člennú domácnosť
  Solárny systém Sol 200 KPC Plynový zásobníkový ohrievač Elektrický bojler - nízka tarifa (nočný prúd) Elektrický bojler - vysoká tarifa

Počiatočné investičné náklady 3356 € 796 € 500 € 500 €
Cena spotrebovanej energie za deň 0,04 € 0,45 € 1,11 € 1,80 €
Cena spotrebovanej energie za rok 15 € 164 € 405 € 657 €
Celková cena za ohrev TÚV počas 20 rokov 3 759 € 6 963 € 11 383 € 18 154 €

Návratnosť v rokoch
  Plynový zásobníkový ohrievač Elektrický bojler - nízka tarifa (nočný prúd) Elektrický bojler - vysoká tarifa
Návratnosť investície solárneho systému v rokoch: 9-13 7-11 5-9

Pozn.: Cena energie z roku 2009. V cene nie je zahrnutý nájom meradla. Účinnosť zariadení 90%, ohrev priemerne 200 l denne o 40ºC. Predpokladaný medziročný nárast cien energií - 3%. Všetky ceny sú s 19% DPH.