Ceny solárnych zostáv s montážou

SOL 200 KPC

Solárna zostava Regulus Sol 200 KPC 1 724 €
Pripojovacie armatúry 100 €
Potrubie CU (nerezové) d18 izolované kaučuk izoláciou 13 mm UV res. – cca 22m (23 €/m) 506 €
Montáž solárnej zostavy 490 €

Spolu bez DPH: 2 820 €
Spolu s 19% DPH: 3 356 €
(101.103,-Sk)

Zostava SOL 200 KPC je vhodná pre predohrev TÚV k už existujúcemu ohrevu pre 4 člennú domácnosť. Vhodným doplnkom, nie však nevyhnutným, je bezpečnostná súprava (250 € bez DPH) – ochrana proti zovretiu a obareniu vodou v letných mesiacoch. Výmera medeného potrubia je orientačná, môže sa líšiť v závislosti od typu objektu.

SOL 300 KPC dohrev

Solárna zostava Regulus Sol 300 KPC dohrev 3 110 €
Pripojovacie armatúry 135 €
Potrubie CU (nerezové) d18 izolované kaučuk izoláciou 13 mm UV res. – cca 22m (23 €/m) 506 €
Montáž solárnej zostavy 590 €

Spolu bez DPH: 4 341 €
Spolu s 19% DPH: 5166 €
(155.631,-Sk)

Zostava slúži pre ohrev TÚV v dvojvalentnom zásobníku pre 4-6 člennú domácnosť. V spodnej časti výmenníka sa ohrieva TÚV pomocou kolektorov a vo vrchnej časti sa v prípade potreby dohrieva iným zdrojom (plyn. kotol). Systém je riadený mikroprocesorovým regulátorom pre automatickú činnosť, riadi dva okruhy ohrevu TÚV v zásobníku a meranie dodávaného tepla. Vhodným doplnkom, nie však nevyhnutným, je bezpečnostná súprava (250 € bez DPH) – ochrana proti zovretiu a obareniu vodou v letných mesiacoch. Výmera medeného potrubia je orientačná, môže sa líšiť v závislosti od typu objektu.

SOL 400 KPS

Solárna zostava Regulus Sol 400 KPS 3 730 €
Bezpečnostná súprava 250 €
Pripojovacie armatúry 200 €
Potrubie CU (nerezové) d18 izolované kaučuk izoláciou 13 mm UV res. – cca 22m (23 €/m) 506 €
Montáž solárnej zostavy 690 €

Spolu bez DPH: 5 376 €
Spolu s 19% DPH: 6397 €
(192.716,-Sk)

Zostava SOL 400 KPS slúži pre predohrev TÚV pre zásobník ohrievaný kotlom vhodný do väčších objektov náročnejších na spotrebu TÚV. Systém je riadený mikroprocesorovým regulátorom pre automatickú činnosť a meranie dodávaného tepla. Výmera medeného potrubia je orientačná, môže sa líšiť v závislosti od typu objektu.


Poznámka: Ceny sú platné od 1.1.2009. Zmena cien vyhradená. Na správnosť cien sa informujte na telefónnom čísle 051/748 2375. Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Skk

Ceny solárnych zostáv s montážou (formát PDF)
Solárne zostavy Regulus