Zabezpečujeme návrh a realizáciu systémov pre riadenie vykurovania v bytových, občianskych a priemyselných budovách podľa zadaných požiadaviek.

Vynikajúce výsledky pri úspore energií dosahujeme s inteligentnými systémami individuálneho riadenia teploty v jednotlivých miestnostiach spolu s väzbou na vonkajšiu teplotu a časový program.

Zjednodušene to vyzerá tak, že v každej izbe je umiestnený snímač teploty prepojený s centrálnou jednotkou, ktorá na základe dopredu určeného programu riadi teplotu v miestnosti nezávisle na ostatných. Program je možné kedykoľvek flexibilne meniť. Systém je možné prepojiť s osobným počítačom, takže napr. pri väčších budovách môže správca sledovať a riadiť stav kúrenia na diaľku. Takýmto systémom je možné ušetriť 15 – 50% energie na vykurovanie. Spomenutý riadiaci systém je možné inštalovať aj dodatočne do staršieho objektu, bez nutnosti väčších zásahov do rozvodov kúrenia.

Veľmi dobré skúsenosti máme so systémom Trasco - českého výrobcu regulačnej techniky vykurovania, ako v rodinných domoch, tak aj v priemyselných a administratívnych objektoch. Ide kvalitný stavebnicový systém s veľmi priaznivou cenou.