Prevádzkové náklady na energie budov a prevádzok nie sú nemenné, vo väčšine prípadov to teda znamená, že aktívnym prístupom je možné výrazné zníženie ich spotreby.

Jednou z ciest ako usporiť na prevádzkových nákladoch je zvýšenie účinnosti už inštalovaných vykurovacích systémov a to predovšetkým nahradením modernejšími zariadeniami, optimalizáciou spaľovacieho procesu plynových horákov, racionalizáciou prípravy a spotreby teplej úžitkovej vody. Máme bohaté skúsenosti v návrhu, dodávke, montáži a servise moderných vykurovacích systémov s využitím

  • kondenzačných kotlov
  • tepelných čerpadiel
  • kotlov na spaľovanie biomasy
  • solárnych kolektorov
  • regulačnej techniky

Ponúkame pomoc vo forme spracovania energetickej bilancie, odbornej rady ako aj vypracovania projektovej dokumentácie pri riešení Vášho problému s energiami. Navrhnuté opatrenia sme samozrejme schopní kompletne zrealizovať.

O vysokej kvalite realizovaných diel svedčí neustále sa zvyšujúci počet našich spokojných zákazníkov.

Tepelné čerpadlá