Hotline

051 748 23 75

 

TDV on Facebook

Kotly na BIOMASU


Vykurovanie drevom - najprirodzenejším palivom na svete

 

Stúpajúce ceny fosílnych palív a rastúce ekologické povedomie vedú k stále vyššiemu dopytu po obnoviteľných energetických zdrojoch. Vykurovanie na drevo predstavuje dobrú alternatívu voči vykurovaciemu oleju či plynu. Argumentom pre túto prírodnú surovinu je okrem iného aj zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Ako palivo domáce pôvodu je lacné a nepodlieha tak veľkým cenovým výkyvom.

 

Kotly na drevo od firmy sa vyznačujú vysokou účinnosťou a nízkou spotrebou. Kotly na drevo sú vhodné ako jediný zdroj tepla, aj ako doplnok kotlov na vykurovací olej či plyn. Použitie kotla na drevo výrazne znižuje náklady na olej či plyn, investícia sa vráti už po krátkom čase.

 

Napokon takto aktívne prispejete k trvalo udržateľnej ochrane zemskej klímy: Vykurovanie drevom znamená neutrálnu bilanciu CO2. To znamená, že emisie CO2 do okolitého prostredia sú rovnaké, ako drevo počas svojho rastu spotrebovalo.

 

Kusové drevo alebo pelety:

Môže to by dodatočné alebo kompletné vykurovanie s prevádzkou na kusové drevo či pelety. So svojím rozhodnutím pre kotol na drevo vsádzate vždy na istotu. Hovoria o tom početné výhody:

 

●  vysoká spoľahlivosť

●  dlhá aktívna životnosť

●  komfortné vykurovanie a príprava teplej vody

●  nezávislosť od vykurovacieho oleja či plynu

●  nižšie náklady na spotrebu vďaka úspornej prevádzke

●  peletové vykurovanie a solárna technika sú ideálne pre vzájomnú kombináciu

 

 

Štátna dotácia na kotly na biomasu

 

V rámci projektu Zelená domácnostiam bude možné získať podporu na inštalácie kotlov na biomasu, ktoré pokrývajú potrebu tepla a teplej vody v domácnosti. Podpora sa týka kotlov na spaľovanie peliet, brikiet, štiepok a kotlov na splyňovanie kusového dreva.

Inštalácie kotlov na biomasu budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky.

V rodinných domoch:

ak ním bude nahradený existujúci alebo plánovaný kotol na spaľovanie fosílnych palív, napríklad uhlia alebo zemného plynu,

ak rodinný dom nie je možné pripojiť k systému centralizovaného zásobovania teplom,

ak inštaláciou kotla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT), alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT.

 

V bytových domoch:

ak inštaláciou kotla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom, alebo výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT,

ak sa v nich teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody nedodáva z účinných systémov CZT,

ak bude predložený energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zatepľovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE.

 

Oprávnené výdavky na kotly na biomasu

 

Aby ste predišli komplikáciám, je potrebné si ešte pred žiadosťou o dotáciu overiť, čo všetko je možné z poukážky uhradiť. Pri inštalácii kotla na biomasu môžete zo štátnej dotácie hradiť tieto komponenty a služby:

 

v prípade kotla na spaľovanie peliet: kotol, horák, zásobník peliet, dopravník peliet,

 

v prípade kotla na splyňovanie dreva: kotol, akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody,

 

v prípade kotla na spaľovanie drevnej štiepky: kotol, horák, plniaci dopravník, zásobník paliva, akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody,

 

komponenty nutné pre prevádzku kotla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka, zariadenie na zabezpečenie minimálnej teploty vratnej vody do kotla),

 

montážny materiál potrebný na zapojenie kotla,

 

montážne práce,

 

skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

 

Maximálne hodnoty poukážky na kotly na biomasu

 

 

 

pre rodinný dom: 100 EUR/kW výkonu kotla; maximálna výška podpory je 1500 EUR

 

pre bytový dom: 50 EUR/kW výkonu kotla; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 7 kW inštalovaného výkonu kotla na každý byt v bytovom dome

 

 

 

Kontakt

TDV Tepelná technika, spol. s r.o.
Široké 468, 082 37


IČO: 36497461
DIČ: 2021885173


Tel.: +421 51 748 23 75
Fax : +421 51 748 23 77


Email: 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Web: 
www.tdv.sk
www.slnecnekolektory.sk  


 Spoločnosť zaregistrovaná na Okresnom súde Prešov, vložka číslo 15348/P, oddiel Sro